Ons thema voor 2024 is “Aan tafel” We zien u dan graag weer in ons museum.

MUZIEK ROND DE VLEUGEL

Kunstkring Hardegarijp organiseert ook dit jaar weer i.s.m. Fogelsangh-State “Muziek rond de vleugel”. Hoogwaardige amateurmusici krijgen de mogelijkheid aan om op te treden.

7 juli    Menno Kuipers, piano, Schumann en Prokofjev

22 sept Trio Tentativo, piano en fluiten

De aanvang is altijd om 14:00 uur.

De toegang is € 5,- euro toegang voor Museum Fogelsangh-State er is ruimschoots de gelegenheid het landgoed te bekijken en na het broedseizoen ook de bijbehorende parktuin.