Vrijwilligers op Fogelsanghstate

Stichting Fogelsanghstate is een vrijwilligersorganisatie. Museumwerkzaamheden worden op Fogelsanghstate ingevuld door een enthousiast vrijwilligersteam.  De stichting staat open voor meer enthousiaste medewerkers. In het vrijwilligersbeleid van Fogelsanghstate staan enkele uitgangspunten centraal:

  • Vrijwilligers vormen, samen met de professionele medewerkers, een belangrijke factor bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.
  • Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend; Fogelsanghstate moet kunnen rekenen op vrijwilligers die een functie hebben geaccepteerd en afspraken worden daarom vastgelegd in een ‘vrijwilligersovereenkomst’.
  • Vrijwilligers hebben naast de aangegane verplichtingen ook rechten, zoals onkostenvergoeding en verzekering.

Vrijwilligersvacatures op Fogelsanghstate

Stichting Fogelsanghstate zoekt regelmatig vrijwilligers. Vooral in de periode dat het museum open is voor bezoekers.

Wie zoeken wij?:

De bestaande groep vrijwilligers is vooral enthousiast voor en over “het rijke verleden van Fogelsanghstate”. Er zijn regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten en er is een jaarlijks uitstapje. Onderstaande een aantal voorbeelden van vrijwilligersvacatures.

Medewerkers voor museumentree

De entree van het museum is erg belangrijk. Bemensing, het aanspreken van bezoekers en het wegwijs maken van de bezoekers in het museum kunnen gecombineerd worden met eenvoudige administratieve taken. Gedacht kan worden aan werkzaamheden zoals het verwerken van arrangementen en archiefwerk.

Hoe wordt u vrijwilliger op Fogelsangh-State?

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger dan is de procedure als volgt.

  • De coördinator nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u aangeven welk vrijwilligerswerk u wilt doen en op welke werktijden u bij voorkeur wilt werken.
  • Weet u al precies bij welk onderdeel van onze organisatie u wilt werken, dan volgt meteen een gesprek met de mentor die op die plek het werk verdeelt en de vrijwilligers begeleidt.

Aan de hand van deze gesprekken gaan wij na of uw aanbod om bij ons vrijwilligerswerk te komen doen in onze situatie past. Daarna krijgt u van ons een brief waarin eventuele afspraken over werk en werktijden worden bevestigd.
Vrijwilligers met een bijstands- of werkloosheidsuitkering hebben toestemming van de uitkeringsinstantie nodig voor zij aan de slag kunnen gaan.
Voor meer informatie,
Jan Willem Zwart
info@fogelsangh-state.nl
06 51324442