Collecties van de Fogelsangh State

Schilderij Henriette Engelken

Olieverfschilderij van Henriette Engelken, maker onbekend, omstreeks 1870.

Henriette Engelken was de vrouw van Hector Livius baron van Heemstra. Hector Livius werd geboren in Dronrijp in 1828, als zoon van Age Tjepke Ruurd Sixma Baron van Heemstra. Hij was nog geen 8 jaar oud, toen hij van een nicht van grootvader van Heemstra het landgoed Fogesanghstate te Veenklooster erfde. Het hele gezin verhuisde naar Fogelsanghstate en vader Age beheerde eerst de zaken. Hector Livius was op reis door Duitsland, toen hij na een ongeval enkele maanden moest worden verpleegd in Bremen. Daar leerde hij de 19 jaar jongere beeldschone Henriëtte Engelken kennen, waarmee hij in 1864 trouwde. Toen het gezin op Fogelsangh state ging wonen, liet hij voor zijn moeder, die weduwe was geworden, het zgn. Lytse Slot bouwen. Hector was kamerheer in buitengewone dienst en opperjagermeester van koning Willem III.

Schilderij Pibo Doma

Olieverfschilderij van Pibo Doma, gemaakt door Pieter Nason in 1667.

Fogelsanghstate staat op of nabij de plek waar in de 12de eeuw een Praemonstratenser klooster heeft gestaan. In 1580, ten tijde van de reformatie, wordt het klooster, zoals alle kerkelijke bezittingen, geconfisceerd en wordt het eigendom van de Staten van Friesland. In 1639 wordt het door Theodorus van Fogelsangh gekocht en in 1646 gaat het naar diens broer Pibo Doma, die zich niet Fogelsangh, maar naar zijn moeder Doma noemt. Het schilderij van Pibo Doma, met het net ondertekende koopcontract op tafel, geschilderd in 1667 door Pieter Nason, hangt in de Hall.

Het huis in altijd in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de “Stichting Fogelsangh State”.

Nieuw Amstelporselein

250delig servies van porselein uit 1809, in Nieuw Amstel beschilderd en geglazuurd. Het servies komt uit de Van Iddekinge Collectie en is in bruikleen aan de Stichting Fogelsangh State gegeven. Het is waarschijnlijk het grootste nog bijeenhorend Amstelservies.

Het servies is van wit porselein met opstaande rand, met goud aangezet. Verspreid over het object zijn gouden strooibloemetjes aangebracht. Aan de ene kant is een voorstelling geschilderd van vogels in het struikgewas, aan de andere kant van planten, insekten en vogels. De stukken zijn gemerkt Amstel in goud boven glazuur. Tot de collectie behoren ook een aantal koffiekoppen waarvan de decoratie enigszins verschilt van de rest. Bovendien hebben enige hiervan naast het merk Amstel , zwart boven glazuur, het stempel van Limoges France. Naar alle waarschijnlijkheid werden deze koppen in Limoges gebakken en in Nieuw Amstel beschilderd.